Novinky

Ponožky pre Emmu Drobnú a Emmu Smetanu!!!

Speváčky Emma Drobná a Emma Smetana sa vybrali na Československú tour 2018. Pri tejto príležitosti sme dostali možnosť vyrobiť pre ne ponožky :). Bolo nám cťou :)