Novinky

R-ko v našom logu :)

V našom logu pribudlo nenápadné, ale o to dôležitejšie písmenko R v "krúžku" :). Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nám bola po našej žiadosti pridelená ochranná známka, čo značí o našej originalite a prístupe k vám, naším zákazníkom. Veľmi sa z toho tešíme :)
Novinky / R-ko v našom logu :)